Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Rommelmarkt


Geen rommelmarkten in 2023.


Reserveren van een tafel kunt u met voorkeur per mail doen of telefonisch, let wel de resevering is pas definitef als de betaling binnen is op de donderdag voorafgaand aan de zondag van de rommelmarkt!


Telefoon : 0165 – 54 78 48   


Voorkeur per email: rommelmarkt@bergspil.nl


In uw aanvraag email dient u de volgende gegevens te vermelden.


Uw Naam, adres, uw telefoonnummer en wat u exact wilt huren.


Huurprijzen per 2022


Kleine tafel oppervlakte +/- 0.9 m2                       €5.50


Grote tafel oppervlakte +/- 1.4 m2                       €8.00


Biljart/Pooltafel oppervlakte +/- 3.75                    €19.00


Kapstok van de Bergspil incl.  plek                        €5.00


Extra plek naast tafel voor b.v. eigen kledingrek   €3.50


Voor onder de tafels mag u iets plaatsen maar niet naast de tafel(s), mits extra plek is gehuurd.


Reservering bevestiging


U heeft een kraam besproken voor onze Rommelmarkt, sturen we u de (vernieuwde) regels toe.

Leest u deze regels zorgvuldig, voor vragen kunt u altijd mailen of bellen.


Binnenkomst

De verkoper/huurder of opbouwers van de tafel(s), dienen via de achterzijde van het gebouw vanaf 09.00 binnen te komen. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.


U dient een kwartier voor aanvang van de Rommelmarkt, dus uiterlijk 09.45 aanwezig te zijn!


HUISREGELS


De huur bedraagt, zie huurprijzen.


De organisatie bepaalt de standplaatsen. Enkel de aangegeven plaats mag ingenomen worden. (3 kleine tafels zijn gelijk aan 2 grote door de organisatie te bepalen)


De ruimte achter de kraam moet begaanbaar blijven voor doorloop. De organisatie heeft het recht om goederen die de gangen belemmeren te verwijderen.


Het is niet toegestaan om een loterij en/of andere kansspelen te organiseren. Tevens is het niet toegestaan om een grabbelton bij de kraam te zetten.


De verkoper/huurder dienen zich te schikken naar de aanwijzingen van de organisatie.


Als de organisatie u laat weten dat er ontruimd moet worden, vanwege calamiteiten, laat u uw spullen staan en gaat u onmiddellijk naar de aangewezen plaats.


Het is niet toegestaan om voor 14.00 uur uw kraam af te breken tenzij door organisatie aangegeven, indien u dat wel doet kan men de volgende keer geweigerd worden.


 


Reglement voor huurders/verkopers Wijkcentrum De Bergspil


Huurder              : Persoon aan wie de verhuurder tegen betaling iets verhuurd.

verkoper             : Persoon die goederen verkoopt

verhuurder          : Persoon die tegen betaling iets verhuurd van een huurder


De huurder/verkoper

 • U moet zelf zorgen dat hij/zij een kleed bij zich heeft om op de tafel te leggen;
 • Het is verplicht zijn kraam schoon op te leveren en niet verkochte goederen weer mee naar huis nemen;
 • Het is niet toegestaan om spullen uit te stallen op de vensterbank (tenzij u hiervoor betaalt), of aan de lampen of rolgordijnen etc. op te hangen;
 • Er mag nooit plakband gebruikt worden om iets aan de muur of raamkozijn te bevestigen;
 • Er wordt alleen aan particulieren een kraam verhuurd;
 • Het verkopen en/of tentoonstellen van oude of nieuwe wapens is niet toegestaan;
 • Alle kramen moeten uiterlijk 10.00 uur zijn ingericht en dienen uiterlijk een uur na einde rommelmarkt (uiterlijk 15.00 uur) te zijn opgeruimd;
 • Het is aan geen enkele huurder toegestaan zijn kraam of plaats aan derden te verhuren;
 • Het verkopen of ter hand stellen van dranken en/of spijzen is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan illegale producten en/of dieren aan te bieden;
 • De organisatie heeft het recht om ongewenste artikelen die tegenstrijdig zijn met de goede zeden, het reglement en/of openbare orde van de rommelmarkt te verwijderen;
 • De verkoper/huurder kan nimmer de organisatoren van de rommelmarkt verantwoordelijk stellen voor welke geleden schade dan ook. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door de standhouders aangebracht aan derden of andersom;
 • Door deelname aan de rommelmarkt verklaart De verkoper/huurder zich akkoord met dit reglement.

ALGEMEEN:

 • De verkoper/huurder is verplicht zich te houden aan dit reglement, zoals hier vermeld. De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen! De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang te weigeren. Commerciële handel wordt niet toegestaan. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan auto, busje, aanhanger, verkoopgoederen of iets anders van een verkoper of bezoeker. De organisatie zal bij conflicten de politie inschakelen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • De verkoper/huurder krijgen door de organisatie een verkoopplek, nummer ligt op de tafel. Men kan zich geen bepaalde verkoopplaats toe eigenen. Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren) is verboden! De verkoop begint (voor het publiek) om 10.00 uur.
 • Men mag geen reclame maken voor andere activiteiten, tenzij de organisatie dit toestaat.
 • Indien u zich afmeldt, wilt u dat uiterlijk op vrijdag doorgeven, voorafgaande aan de Rommelmarkt voor 11.00 uur telefonisch of via email; komt u niet op de dag van de Rommelmarkt, wordt u geacht uw tafelgeld toch te betalen.
 • De verkoper/huurder is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te laten en geen spullen achter te laten en bij de voor- en/of achterdeur geen dozen en overgebleven spullen te laten staan!


Start pagina